Andersuitvaart

Voorbereiden

Warm en Persoonlijk

Voorgesprek

Anders uitvaart staat voor een persoonlijke omgang met familie. Wij nemen de tijd die nodig is om uw wensen te bespreken en begeleiden u met de gehele uitvaart.


Onze missie is uw dierbare een mooi waardig afscheid te geven. Daarbij staat u als familie centraal. We zorgen ervoor dat u met warmte, liefde en herkenbaarheid terugkijkt op een mooie uitvaart, ondanks het verdriet

Altijd persoonlijk en uniek, zoals elk mens uniek is. Van traditioneel tot eigen sfeer.


Onze visie

De periode tussen overlijden van uw dierbare en de crematie-of begrafenisplechtigheid is een ingrijpende periode. U neemt onder hoge druk en in een zeer korte tijd veel beslissingen. De emoties die horen bij het verlies kunnen hierdoor behoorlijk in de verdrukking te komen. Anders uitvaart is erin gespecialiseerd om de druk bij u weg te nemen.

We doen dit door u op een rustige manier de mogelijkheden voor te leggen en u in uw eigen tempo keuzes te maken. We adviseren u en gaan daarbij zo veel mogelijk op zoek naar datgene wat het beste bij u past. Het is onze overtuiging dat, zodra u zich niet meer hoeft te bekommeren om allerlei praktische zaken, het rouwen op goede manier gestalte kan krijgen. Dus voor persoonlijke uitvaartbegeleiding in Capelle aan de IJssel en omgeving moet u bij Anders uitvaart zijn.

Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?

Bij de wet is bepaald dat de uitvaart uiterlijk de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. Wanneer iemand bijvoorbeeld op maandag overlijdt, moet de uitvaart uiterlijk op dinsdag van de opvolgende week plaatsvinden.

Neem contact op met mij voor een informatief gesprek