Andersuitvaart

Nazorg

Meelevend en Warm

Nazorg bij overlijden

Verder na een afscheid

Een verlies is heel ingrijpend. Iedereen gaat er op een andere manier mee om. De rouw begint voor veel nabestaanden pas na de uitvaart. Juist als de aandacht van anderen en de grootste drukte voorbij zijn, is het verlies extra voelbaar. We willen u graag ook na het afscheid verder helpen.

Na de uitvaart begint het pas.

De overledene heeft zijn/haar laatste rustplaats gevonden. Maar hoe vindt vindt u rust? Uw naaste is er niet meer. De hele wereld draait verder. Hoe kunt u weer verder gaan? Rouwen is heel verdrietig en pijnlijk, en een gemis kan niet ongedaan worden gemaakt. En dan wordt u ook nog geconfronteerd met puur zakelijke en praktische problemen. Hoe zit het met pensioen, uitkeringen, geblokkeerde bankrekeningen? En met de erfenis?

Ook hier kan Andersuitvaart u adviseren.

Nazorggesprek

Onze begeleiding stopt niet bij de uitvaart. Enkele weken erna zoeken we persoonlijk contact met u om te horen hoe het gaat en vragen we of u ondersteuning nodig heeft, praktisch of emotioneel. En na een jaar laten we weer van ons horen.

Hulp Bij kiezen van as bestemming of grafmonument

Enige tijd na de uitvaart staan nabestaanden voor een taak een bestemming te vinden voor de as, of een grafmonument uit te zoeken. Soms is hiervoor nog geld beschikbaar vanuit de uitvaartverzekering. Onze uitvaartverzorgers hebben veel kennis over asbestemmingen en grafmonumenten. Als u wilt, kunnen zij u hierbij ondersteunen.


Gedenkmonument

Een gedenk-of grafmonument is een fysiek symbool dat nabestaanden kunnen bezoeken om de persoon die ze moet missen te gedenken. Meestal in de vorm van een steen. U kunt hierbij uit een bestaand aanbod kiezen of een grafmonument op maat laten maken.


Asbestemming

Na een crematie blijft de as eerst nog tenmiste een maand in het crematorium. Daarna krijgen naasten een half jaar de tijd om te beslissen of ze de as bewaren of verstrooien. Onze uitvaarverzorger kan u alles vertellen over de mogenlijkheden.

Neem contact op met mij voor een informatief gesprek