Andersuitvaart

Begraven of cremeren

Warm en Persoonlijk

Begraven of cremeren

Een van de eerste keuzes na een overlijden is die tussen begraven of cremeren. Weet u niet wat de wens van de overledene was? Dan kunt u als nabestaande zelf bepalen waar u zich het prettigst bij voelt. 


Mensen kiezen voor een begrafenis omdat er dan voor een langere tijd een tastbare gedenkplek is. Het gevoel dat het lichaam van de overledene nog ergens is kan nabestaande troost bieden. Vaak kiest men voor een begraafplaats waar al een of meer familieleden begraven liggen of er wordt specifiek gekozen voor een begraafplaats met een bepaalde sfeer.


In Nederland kiest 40% voor een begrafenis en 60% voor een crematie. Na de crematie beslissen de nabestaanden wat er met de as gebeurt. De as kan worden afgehaald en mee naar huis worden genomen of kan worden verstrooid op een dierbare plek. 

Als u kiest voor een begrafenis

Wat komt er allemaal kijken bij een begrafenis? Wat zijn de kosten voor een begrafenis? Allemaal vragen die spelen wanneer een dierbare is overleden. Er zijn namelijk meerdere mogenlijkheden voor een begrafenis. Als eerste de vraag welk soort graf u wenst. Wilt u een algemeen graf? Of wilt u een familiegraf of bijzetting in een familiegraf?


Wat is een algemeen graf?

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere mensen worden begraven. Vaak zijn er 3 (soms 2) lagen. U heeft geen keuze in het uitzoeken van de plek en het is niet mogelijk de rechten van deze graven te verlengen. Het is ook niet mogelijk om zelf te bepalen wie er in dit graf bijkomt.De wettelijke grafrust is van toepassing op een algemeen graf en die is 10 jaar. Na 10 jaar mag de begraafplaats het graf laten ruimen zonder enige kennisgeving. Het is vaak wel mogelijk dat de resten na 10 jaar kunnen worden bijgezet in een familiegraf, of dat de resten alsnog gecremeerd worden.


De kosten voor een algemeen graf zijn lager dan de aanschaf van een eigen graf. De kosten liggen tussen de 1400 euro en 2300 euro.


Bijzetting in een bestaand familiegraf


Er is in uw familie een familiegraf in bezit en u wilt graag uw dierbare hierbij plaatsen. Er wordt dan gekeken naar het aantal jaar grafrechten dat nog resteert. Het kan zijn dat uw familie rechten heeft gekocht voor 40 jaar en dat er inmiddels 10 jaar verstreken is. Er zijn dan nog grafrechten over en dat is voldoende voor de wettelijke termijn voor grafrust(10 jaar).

U hoeft dan alleen nog kosten te betalen voor het bijzetten, de begrafenis, de vergunning en het weghalen en terugplaatsen van de gedenksteen.

Als u kiest voor een crematie

Wat komt er allemaal kijken bij een crematie? Wat kost een crematie?Op deze vragen is er geen eenduidig antwoord,er zijn meerdere mogelijkheden. Als we het hebben over alleen cremeren, dus zonder plechtigheid, dan kan dat alleen plaats vinden in een crematorium. Dit noemen wij dan een technische crematie. Hierbij is het vaak wel mogelijk dat een hele kleine groep familie nog afscheid kan nemen( denk hierbij aan ongeveer 10 personen). De kosten zijn verschillend per crematorium.


Een crematie kan ook uitgebreider met een plechtigheid vooraf en daarna een condoleance. Uw wens staat hierin centraal.


Soms willen nabestaanden heel graag mee tot het eind, dat houdt in dat zei mee willen naar de ovenruimte voor de zogeheten invoer. Dit ook niet in elk crematorium mogelijk. U begrijpt dat de keuze voor het crematorium belangrijk is om te bepalen of uw wensen kunnen worden uitgevoerd.

Neem contact op met mij voor een informatief gesprek